თუ შევუკვეთავ ერთზე მეტ ნივთს, გადავიხდი მხოლოდ ერთხელ ტრანსპორტირებას?

დიახ, გადაზიდვის ერთჯერადი გადახდა ხდება თითოეული შეკვეთისთვის და შეკვეთის ყველა ელემენტი იგზავნება ერთად.
სანამ ჩვენ არ გამოგვიგზავნეს წარმოდგენილი შეკვეთა, თქვენ შეგიძლიათ წარმოადგინოთ შემდგომი შეკვეთები და ჩვენი სისტემა გკითხავთ, გსურთ თუ არა მათი ორიგინალური შეკვეთის გაერთიანება (ამ შემთხვევაში თქვენ გადაიხდით ერთი გადაზიდვის საფასურს).

უკან